جرائم واحدهای تولیدی با پرداخت اصل بدهی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفتند : اگر واحدهای تولیدی اصل بدهی مالیاتی خود را تا پایان شهریور سال جاری پرداخت کنند، کل جرائم مالیاتی آن ها بخشیده می شود. سید کامل قمی نژاد اظهار کرد : به استان ها اجازه داده شده است تا اگر واحدهای تولیدی اصل بدهی مالیاتی خود را تا پایان شهریور ماه سال جاری پرداخت کنند، کل جرائم مالیاتی آن ها بخشیده شود.

وی با بیان اینکه واحدهای اقتصادی می توانند این موضوع را از اداره امور مالیاتی استان خود پیگیری کنند، واحدهای اقتصادی می توانند برای تقسیط مالیات خود در ۳۶ ماه بصورت پلکانی اقدام کنند و واحدهای تعطیل و نیمه فعال بعد از این مرحله از تسهیلات بانکی بهره مند شوند. جناب آقای تقوی نژاد خاطر نشان کردند : اگر صادرات به ریال انجام شود،صادرکننده از پرداخت مالیات معاف می شود و اگر در دفاتر شرکت،نرخ ارز به قیمت روز ثبت شود صادرات شامل مالیات نمی شود.